Nepsy valmennus

Nepsy -valmennusta Sarasteesta

Nepsy- valmennus on ennaltaehkäisevä ja asiakkaan elämänhallintaa parantava ratkaisukeskeinen menetelmä.

Hyviä tavoitteita nepsy-valmennukselle

  • asiakkaan itsetunnon vahvistaminen,
  • tutustuminen omaan diagnoosiin ja sen tuomiin erityispiirteisiin
  • toiminnanohjauksen haasteiden ratkaiseminen,
  • arjen askareiden strukturoiminen,
  • sosiaalisten taitojen harjaannuttaminen

Valmentajan tehtävä on auttaa asiakasta tunnistamaan vahvuuksiaan ja voimavarojaan sekä arjessa toimivia asioita, sekä löytämään ratkaisuja pulmiin. Tavoitteet valmennukselle asetetaan siten, että asiakkaalla on mahdollisuus oppia, omaksua ja etsiä uusia keinoja ja voimavaroja arkisiin tilanteisiin.

Kenelle Nepsyvalmennusta?

Asiakkaina voivat olla lapset, nuoret sekä aikuiset, joilla on

  • henkilöille, joilla on haasteita omatoiminnanohjauksen kanssa
  • AD-HD, Autismin kirjon erityispiirteitä tai Tourette
  • päihde- ja mielenterveyden kanssa hankaluuksia

Nepsyvalmennukseen sovitaan 8-10 tapaamiskertaa (30 min-1.5h) valmentajan kanssa.

Tapaamiskerroilla keskitytään asiakkaan haasteisiin, jotka voivat liittyä esimerkiksi itsenäisen arjen hallintaan ja toiminnanohjaukseen, opiskeluun ja työssäkäyntiin tai vaikkapa sosiaalisiin tilanteisiin.

Työskentely tapahtuu asiakkaan kotona ja/tai muussa sovitussa paikassa.
Valmennus  65€/ kerta

Valmentaja Anu Hanninen, terveydenhoitaja

Valmennuksesta vastaa neuropsykiatrisen valmentajan tutkinnon suorittanut terveydenhoitaja Anu Hanninen. Hänellä on 15-vuoden työkokemus lapsi- ja nuorisokodin ohjaajan tehtävistä, haastavien nuorten kanssa toimimisesta. Vapaa-ajallaan hän toimii mm. kuntonyrkkeilyn valmentajana.